Pierwszy dzień obrad Sejmu

04
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Początek sejmowych prac nad projektem zmieniającym zasady wyłaniania posłów do Parlamentu Europejskiego to jeden z najistotniejszych punktów 66. posiedzenia Sejmu. Ponadto Izba kontynuowała prace nad projektami przeciwdziałającymi szarej strefie w gospodarce odpadami. W wieczornym bloku głosowań Sejm uchwalił reformę szkolnictwa wyższego oraz odrzucił wniosek grupy posłów opozycyjnych o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka.

Sejm rozpoczął prace nad zmianą ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Proponowana nowelizacja wprowadza taki sam sposób wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych, jak w przypadku wyborów do Sejmu. Zgodnie z projektem, w każdym okręgu wybieranych ma być co najmniej trzech posłów do PE. W imieniu wnioskodawców projekt uzasadnił poseł Artur Zasada. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Posłowie w II czytaniu kontynuowali prace nad ustawami tzw. Pakietu Odpadowego. Poseł Anna Paluch przedstawiła sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Kolejny rządowy projekt, nad którym pracował Sejm, ma umożliwić zbudowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jego cel to zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych. Wymaga to osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług. Sprawozdawcą komisji był poseł Tadeusz Dziuba. Komisje: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Obrony Narodowej zaopiniują zgłoszone na tym etapie poprawki.

Podczas wieczornego bloku głosowań. Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę. Tzw. Ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Sejm zapoznał się też z informacją o działalności SN w poprzednim roku. Przedstawiła ją Pierwsza Prezes SN Małgorzata Gersdorf, a sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poseł Andrzej Matusiewicz. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym Sejm nie przeprowadza nad informacją głosowania.

Sejm rozpatrzył również wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. W imieniu wnioskodawców uzasadnił go poseł Grzegorz Schetyna. W przeprowadzonym wieczorem głosowaniu propozycja nie uzyskała wymaganej większości – opowiedziało się za nią 146 posłów (to mniej niż 1/3 z ogólnej liczby 460 arlamentarzystów).