Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu

13
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prawie siedmiogodzinna debata o udzielenie wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego była głównym wydarzeniem pierwszego dnia 74. posiedzenia Sejmu. Ponadto w środę Izba procedowała nad projektami ustaw, m.in. o samorządzie województwa, projekcie polepszającym jakość powietrza oraz zapewniającym bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej.

Na początku 74. posiedzenia Sejm oddał hołd zmarłej 8 grudnia Jolancie Szczypińskiej.

W trakcie dalszych obrad na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego posłowie udzielili wotum zaufania dla rządu stosunkiem głosów 231 za, 181 przeciw, przy dwóch głosach wstrzymujących się.  Przed głosowaniem szef rządu podsumował 12 miesięcy swojego gabinetu, a także trzy lata rządów.

Sejm w I czytaniu rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy o samorządzie wojewódzkim, który ma uniemożliwić paraliż prac sejmiku przez ich przewodniczących. Projekt wprowadza ograniczenia, które mają uniemożliwić m.in. dowolne wprowadzanie przerw w obradach sejmiku. Projekt wprowadza wymóg uzyskania zgody sejmiku na ogłoszenie przerwy w jego obradach. Ponadto – rozstrzygając o przerwaniu sesji – sejmik województwa ma określać czas trwania przerwy, a zamknięcie sesji obrad ma być możliwe po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu, który rozpatrzony zostanie w bloku głosowań.

Posłowie kontynuowali w II czytaniu prace nad rządową propozycją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przewiduje on rozwiązania, które poprawią jakość powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej.