Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu

26
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Dyskusja nad Konstytucją Biznesu oraz nowelizacja Regulaminu Sejmu to najważniejsze punkty pierwszego dnia 57. posiedzenia Sejmu. Ponadto w czwartek minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przedstawił informację na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania ustrojów totalitarnych.  

Posłowie w II czytaniu kontynuowali prace nad Konstytucją Biznesu – wniesionym przez rząd pakietem pięciu ustaw, który ma być fundamentem proprzedsiębiorczych aktywności gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. KB ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Także w II czytaniu Sejm zajął się projektem ustawy o Straży Marszałkowskiej, który zwiększa uprawnienia tej formacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Sejmu i Senatu. Komisyjny projekt ustawy zmienia status Straży czyniąc ją umundurowaną i uzbrojoną formacją ochrony Sejmu i Senatu podległą Marszałkowi Sejmu. Członkowie SM będą mieli status funkcjonariuszy oraz zostaną objęci takimi samymi uprawnieniami emerytalnymi jak inni funkcjonariusze służb mundurowych. Rozpatrująca projekt Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zaproponowała rezygnację z przepisów, które umożliwiały Straży Marszałkowskiej pełnienie ochrony posłów i senatorów również poza terenami i obiektami parlamentu oraz korzystanie z pomocy osób niebędących funkcjonariuszami.

Poprawa jakości prac Sejmu i podniesienie frekwencji zarówno podczas posiedzeń komisji, jak i całej Izby to główny cel proponowanych zmian w Regulaminie Sejmu, które posłowie rozpatrzą w II czytaniu (punkt sporny). Projekt zawiera rozwiązania prawne służące zapewnieniu przez Marszałka Sejmu w trakcie obrad Izby powagi Sejmu i porządku w sali posiedzeń. Mają one na celu w szczególności ograniczenie wystąpień poselskich o charakterze pozaregulaminowym. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych w celu rozpatrzenia poprawek.