Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu

12
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Jednym z głównych punktów środowego harmonogramu była kontynuacja prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości. Posłowie zapoznali się również z informacją Ministra Infrastruktury ws. stanu polskiej kolei i planowanych inwestycji.

Posłowie rozpoczęli pierwszy dzień obrad od uczczenia minutą ciszy pamięci polskich oficerów zamordowanych 78 lat temu w Katyniu.

W I czytaniu Sejm zajął się poselskim projektem ustawy o zmianie ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym.  Wnioskodawców reprezentowała poseł Anna Milczanowska. Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Podczas II czytania Izba rozpatrzyła poselski projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zawierający zmiany o charakterze doprecyzowującym, zapewniające sprawną realizację procedur przewidzianych w ustawie o SN. Jak podkreślał poseł sprawozdawca Daniel Milewski, nowelizacja ma na celu m.in. zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W trakcie II czytania do projektu zgłoszono poprawki, dlatego Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Sejm zajął się także poselskim projektem nowelizacji ustawy dotyczącej organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie sędziów TK. W imieniu KSiPC, która pracowała nad projektem, na forum Izby głos zabrał poseł Daniel Milewski. W II czytaniu zgłoszono poprawki, w związku z czym projekt wróci do Komisji.

Sejm wysłuchał również informacji Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycjach. Do głosowania nad przyjęciem informacji posłowie przystąpią w bloku głosowań.