Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu

19
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie m in. kontynuowali prace nad obniżeniem składek ZUS dla małych firm oraz zajmowali się nowelizacją ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

W II czytaniu Sejm pracował nad obniżeniem składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Zgodnie z propozycją rządu, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, będą mogły płacić obniżone składki, na ubezpieczenie społeczne. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji przedstawił poseł Grzegorz Piechowiak. W związku ze zgłoszonymi poprawkami Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.

Izba kontynuowała też prace nad zmianą ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Proponowana nowelizacja wprowadza sposób wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych, tak jak w wyborach do Sejmu. Zgodnie z projektem, w każdym okręgu wybieranych ma być co najmniej trzech posłów do PE. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego przedstawił poseł Łukasz Schreiber. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej.

Na początku posiedzenia Sejmu ślubowanie poselskie złożył Mariusz Trepka. Nowy poseł objął mandat po Konradzie Głębockim, który został ambasadorem RP w Rzymie.