PiS chce dyscyplinować posłów i senatorów również poza Parlamentem

07
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W uzasadnieniu do poselskiego projektu dot. zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora autorstwa PiS napisano, że nakłada on na parlamentarzystów obowiązek należytego zachowania odpowiadającego pełnionej funkcji nie tylko na sali posiedzeń, ale także w innych miejscach, w których przebywają.

„Dotychczasowe regulacje tej materii umożliwiają obniżenie uposażenia posłów i senatorów w trzech przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy wszelkich zachowań parlamentarzystów, które uniemożliwiają pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich regulaminów. Drugi przypadek związany jest z nieusprawiedliwioną nieobecnością i brakiem uczestnictwa w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów. Ostatni przypadek nakłada obowiązek godnego zachowania licującego z powagą Sejmu, Senatu bądź Zgromadzenia Narodowego jedynie na sali posiedzeń. Analogiczna sytuacja odnosi się także do obniżania i utraty prawa do diety Parlamentarnej posłów i senatorów” – przypominają wnioskodawcy w uzasadnieniu.

„Proponowane przepisy mają za zadanie zobligować posłów i senatorów do przykładania jeszcze większej wagi do swoich obowiązków parlamentarnych i przedstawicieli polskiego społeczeństwa. Mandat posła czy senatora pełniony jest nie tylko na sali posiedzeń Sejmu i Senatu. Posłowie i senatorowie reprezentują Parlament Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze całego kraju i poza nim dlatego też ich zachowanie powinno licować z powagą pełnionych przez siebie funkcji, również w miejscach niebędących salą posiedzeń, ale bezpośrednio związanych z wykonywaniem mandatu posła i senatora” – argumentują przedstawiciele PiS.