PO nie weźmie udziału we wskazywaniu i wyborze sędziów KRS

16
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Były minister sprawiedliwości, poseł Borys Budka poinformował, że Platforma nie będzie uczestniczyła zarówno we wskazywaniu, jak i wyborze sędziów członków KRS przez Sejm. Partia podjęła tę decyzję po szerokich konsultacjach ze środowiskami sędziowskimi i ekspertami.

  – Będziemy patrzeć na ręce nowej Krajowej Radzie Sądownictwa. KRS wybrana w zdecydowanej większości przez Sejm, przez polityków, będzie organem politycznym, a nie niezależnym. Jej decyzje będą mogły zostać podważone, a sędziowie, którzy zostaną przez tę nową, polityczną KRS wskazani, będą mogli – z punktu widzenia konstytucyjnego – nie być uznani za sędziów – mówił Budka uzasadniając decyzję PO. Jednocześnie podkreślił, że KRS jest organem konstytucyjnym, a Sejm ma w nim jedynie czworo przedstawicieli. – Sejm nie może wybierać 15 sędziów członków KRS, gdyż stanowi to wprost naruszenie zasady trójpodziału władzy i odrębności i niezależności władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej – wskazywał.

 Nowelizacja ustawy o KRS opublikowana 2 stycznia w Dzienniku Ustaw wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba będzie ich wybierała co do zasady większością 3/5 głosów – głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, odbędzie się głosowanie na tą samą listę, ale o wyborze decydowała będzie bezwzględna większość głosów.