Początek pilotażowego programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

09
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Program Polskie Powroty daje możliwość stworzenia własnej grupy projektowej oraz przewiduje wynagrodzenie dla powracającego naukowca ‒ nawet do 350 tys. zł rocznie przez 4 lata. Ta inicjatywa, ma pomóc uczelniom wzmocnić potencjał naukowy dzięki zatrudnieniu dobrych naukowców bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 – W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z Polski wyjechało kilkanaście tysięcy naukowców – zdolnych, młodych ludzi, którzy poza granicami kraju szukali warunków do pracy naukowej i twórczej wymiany myśli. Dziś mamy warunki aby z powrotem przyjąć ich w Polsce. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany w nauce polskiej: z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że można dziś w Polsce uprawiać naukę na światowym poziomie ‒ powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji otwierającej Program Polskie Powroty uruchomiony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

„Program umożliwi polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych, oferując im konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość budowania zespołów projektowych. W ramach Polskich Powrotów NAWA zapewnia długoterminowe (od 36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł.) finansowanie wynagrodzeń powracających naukowców i członków stworzonej przez nich grupy badawczej, stwarzając tym samym optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych na światowym poziomie. Dzięki  udziałowi w Programie polskie uczelnie pozyskają do współpracy, bez konieczności angażowania dodatkowych środków, specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej” – poinformował resort.

 – Polskie Powroty są ogromną szansą dla uczelni – ambitni naukowcy, z międzynarodowym doświadczeniem, siecią kontaktów i współpracowników, z umiejętnością pozyskiwania funduszy na badania, ze świeżym spojrzeniem wynikającym z obcowania z odmiennymi praktykami akademickimi czy doświadczeniem dydaktycznym stanowić będą bez wątpienia ogromne wsparcie dla rozwoju rodzimych jednostek naukowych. Warto wykorzystać ten potencjał ‒ mówił prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW.