Podpisanie umowy dot. współpracy naukowo-technicznej między Polską i USA

25
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Dzięki nowej umowie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi otwierają się nowe perspektywy dla naukowców i uczelni z nad Wisły. Porozumienie będzie podstawą dla wszelkich projektów i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez naukowców z obu państw.

Umowa podpisana w Departamencie Stanu przez Jarosława Gowina i podsekretarza Toma Shannona  będzie obowiązywała przez kolejne 10 lat.

– To jest ważny dzień dla polskiej nauki. Podpisanie umowy z rządem amerykańskim otwiera nowe perspektywy przed polskimi naukowcami i polskimi uczelniami – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego. – To jest także ważny dzień dla polskiej gospodarki, bo współpraca naukowo-techniczna ze Stanami Zjednoczonymi zintensyfikuje wzajemną współpracę gospodarczą.  Nasz rząd ma śmiały plan – Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z jej głównych założeń jest zmiana charakteru polskiej gospodarki na gospodarkę bardziej innowacyjną, opartą w większym stopniu o badania polskich naukowców – mówił wicepremier.

„Umowa o współpracy naukowo-technicznej stanowi podstawę dla wszelkich projektów i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez naukowców z Polski i USA. Do istotnych korzyści wynikających z uregulowania współpracy w formie umowy międzynarodowej należy m.in. możliwość rozwijania kontaktów między naukowcami na różnych etapach ich karier. Bezpośrednie kontakty, udział w konferencjach i spotkaniach eksperckich czy też wspólne prowadzenie badań naukowych mają kluczowe znaczenie dla budowania szerokiego partnerstwa między Polską i USA. Podpisanie umowy umożliwi nawiązanie bliższej współpracy między polskimi i amerykańskimi agencjami rządowymi dystrybuującymi fundusze na badania naukowe, a przede wszystkim na wypracowanie mechanizmów współfinansowania polsko-amerykańskich projektów badawczych. Platformą takich działań będą regularne posiedzenia komisji wspólnej (tzw. Joint Committee Meetings), z których najbliższe odbędzie się jesienią 2018 r. w Warszawie” – poinformował resort nauki.