Podpisano porozumienie – powstała Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

05
kwiecień
2013

Posted by redakcja

Posted in Aktualności / Kuluary Sejmowe

0 Comments

W dniu 11 marca br. w Strumieniu w województwie śląskim 36 wójtów i burmistrzów z 15 województw samorządowych kraju podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW).  W ten sposób została powołana do życia nowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dot. rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Jednym z członków założycieli jest Gmina Mrozy reprezentowana przez Wójta Dariusza Jaszczuka.

Głównym celem PSORW jest wzajemna inspiracja, wymiana idei i wiedzy oraz szeroko rozumianego know-how na rzecz transferu najlepszych wzorców, jak również tworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań o wysokiej jakości. Na tej drodze poszerzanie uzyskanych już osiągnięć w rozwoju własnych obszarów wiejskich, współdziałanie w kraju i relacjach międzynarodowych.

Pomysł utworzenia Sieci zrodził się w październiku 2012 r. w Prószkowie (woj. opolskie) podczas obchodów 15-lecia Odnowy Wsi w Polsce. Wówczas zawiązała się grupa inicjatywna (złożona z gmin: Czarna Dąbrówka, Dzierżoniów, Gogolin, Gniewino, Popielów i Strumień), która podjęła decyzję o organizacji spotkania założycielskiego w marcu w gminie Strumień.

Podpisanie porozumienia o utworzeniu PSORW poprzedzone było sesją kreatywną, która odbyła się w auli gimnazjum w Strumieniu. Podczas sesji uczestnicy spotkania założycielskiego wspólnie z mieszkańcami gminy Strumień prezentowali ciekawe inicjatywy z terenu własnych gmin. We wtorek (12.03) wójtowie i burmistrzowie wzięli udział w konferencji pt. „Najlepsze praktyki w partycypacyjnym zarządzaniu gminą wspierającą lokalne procesy odnowy wsi”, która odbyła się w Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej.  Następnie odwiedzili miejscowość Drogomyśl, gdzie zapoznali się z miejscowymi inicjatywami oraz podsumowali całe 2-dniowe spotkanie.

/-/ gmina mrozy