Podsumowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK z udziałem Marszałka Sejmu

19
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W corocznym Zgromadzeniu, które odbyło się we wtorek w Warszawie, udział wzięli m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, parlamentarzyści oraz ministrowie z Kancelarii Prezydenta i Premiera. Uczestnicy spotkania podsumowali rok działalności tego konstytucyjnego organu.

– Obrady są doniosłym wydarzeniem i okazją, by podkreślić niezwykle wysoką pozycję sądu konstytucyjnego w systemie organów państwa – powiedział podczas uroczystości prezydent Duda przypominając, że kończący się rok przyniósł szereg orzeczeń ważnych dla obywateli. „Podczas posiedzenia Zgromadzenia omówiono istotne problemy wynikające z działalności i orzecznictwa TK. Konstytucja musi cieszyć się powszechnym szacunkiem” – napisał z kolei marszałek Kuchciński.

Informację o pracach Trybunału w 2017 r. przedstawiła zgromadzonym prezes TK Julia Przyłębska. Podsumowując działalność sędziów zauważyła, że był to rok stabilizacji funkcjonowania Trybunału i podkreśliła, że najwięcej wyroków w 2017 r. zapadło w postępowaniach wszczętych skargami konstytucyjnymi.