„Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie” – zapowiedź konferencji w Sejmie

26
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

We wtorek 27 listopada w sali konferencyjnej w Nowym Domu Poselskim odbędzie się konferencja pt. „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Studiów Wschodnich oraz rumuński think-tank New Strategy Center. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki objął konferencję honorowym patronatem.

Konferencja podzielona jest na dwa bloki tematyczne. Pierwszy będzie obejmował  zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa, współpracą w ramach NATO i UE, drugi będzie poświęcony najważniejszym zagadnieniom dotyczącym wzmacniania współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej i tworzeniu bodźców prorozwojowych w regionie.

Program:

godz. 9.00 Otwarcie konferencji i wprowadzenie
Ambasador Sergiu Celac, honorowy prezes New Strategy Center, Minister Spraw Zagranicznych Rumunii (1989-1990)
Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Blok Tematyczny I –  Bezpieczeństwo i współpraca na rzecz stabilności regionu

godz. 9.15 Panel 1 – Polska i Rumunia wobec wyzwań bezpieczeństwa w Europie Wschodniej
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki
Ovidiu Dranga, ambasador Rumunii w Polsce
Dorel-Gheorghe Caprar, przewodniczący Komisji Obrony, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Państwowego, Izba Deputowanych
Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
Ambasador Sergiu Celac, honorowy prezes New Strategy Center, Minister Spraw Zagranicznych Rumunii (1989-1990)
Viorel Ardeleanu, dyrektor generalny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii
Moderator: Dyr. Adam Eberhardt, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

godz. 10.45 Panel 2 –  Mobilność wojskowa na Wschodniej Flance NATO
Gen. Ion Berdila, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego, Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii
Jacek Bartosiak, prezes spółki celowej ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
Gen. Krzysztof Król, z-ca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Nicolae Daniel Popescu, członek Komisji ds. Bezpieczeństwa, Obrony i Porządku Publicznego, Izba Deputowanych Rumunii
Moderator: George Scutaru, dyrektor ds. rozwoju, New Strategy Center

Blok Tematyczny II –  Jak idee przekuć w czyn, czyli Inicjatywa Trójmorza w praktyce

godz. 12:15 Panel 3 – Inicjatywa Trójmorza katalizatorem współpracy regionalnej w zakresie cyberbezpieczeństwa
Iulian Alecu, dyrektor generalny, CERT-RO
Dan Nechita, prezes Smart Everything Everywhere
Karol Okoński, sekretarz stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
gen. Robert Drozd, szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia-P6, Sztab Generalny WP
Marek Szczygieł, koordynator ds. Międzynarodowych Aspektów Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Moderator: Krzysztof Liedel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium Civitas

godz. 14:30 Panel 4 – Współpraca gospodarcza i infrastrukturalna. W poszukiwaniu synergii i nowych bodźców rozwojowych w regionie

Poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Komisji Infrastruktury
Lazar Comanescu, Minister Spraw Zagranicznych Rumunii (2008 oraz 2015-17), doradca prezesa rumuńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Poseł Zbigniew Gryglas
Marian Gheorghe Cristescu, prezes Rumuńsko-Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej
Moderator: Zbigniew Krysiak, prezes Zarządu Instytutu Myśli Schumana

godz. 15:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji