Poseł w czasie pozbawienia wolności nie otrzymuje uposażenia poselskiego ani ryczałtu na biuro – informuje CIS

28
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Centrum Informacyjne Sejmu wydało komunikat, w którym przypomina, że zgodnie z art. 5a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora „Poseł lub senator w czasie pozbawienia wolności nie wykonuje praw i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy”. Z kolei art. 23 ust. 10a tej ustawy przewiduje, że w przypadku posła pozbawionego wolności prawa i obowiązki posła wynikające z funkcjonowania i znoszenia biura przechodzą na Marszałka Sejmu.

Komunikat dotyczy sprawy posła Stanisława Gawłowskiego. CIS poinformował, że otrzymał on uposażenie poselskie za tę część kwietnia 2018 r., w której nie był on osobą tymczasowo aresztowaną. Aktualnie posłowi Gawłowskiemu uposażenie poselskie nie przysługuje – nie jest więc ono ani wypłacane ani odkładane na żadne subkonto, nie będzie też wypłacone żadne wyrównanie po odzyskaniu wolności. Z kolei dieta parlamentarna jest wypłacana z góry, dlatego poseł Stanisław Gawłowski otrzymał ją za kwiecień 2018 r. w całości. Za kolejne miesiące nie jest wypłacana.

W odniesieniu do biura poselskiego posła Stanisława Gawłowskiego, Marszałek Sejmu udzielił pełnomocnictwa jednemu z pracowników Kancelarii Sejmu do wykonywaniu w imieniu Marszałka Sejmu obowiązków w zakresie m.in. regulowania bieżących wydatków związanych z działalnością biura oraz wykonywania obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników biura, w tym do wypłaty wynagrodzeń, opłaty składek ubezpieczeniowych i regulowania zaliczek na podatek dochodowy – napisano w komunikacie.