Posiedzenie grupy roboczej Zgromadzenia Parlamentarnego oraz Seimasu Republiki Litewskiej

05
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Sejmie odbyło się posiedzenie grupy roboczej Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Seimasu Republiki Litewskiej. W spotkaniu udział wzięli posłowie: Małgorzata Gosiewska, Wojciech Zubowski, Tadeusz Aziewicz oraz Andrzej Czerwiński. Ze strony litewskiej w rozmowach uczestniczyli Arvydas Nekrošius, Victoras Rinkievičius, Algridas Sysas, Arŭnas Gumuliauskas oraz Jaroslav Narkevič.

Spotkanie miało na celu omówienie problemów i wypracowanie wspólnego stanowiska przed planowaną sesją Zgromadzenia Parlamentarnego. Zgodnie z ustaleniami organizacja sesji  będzie możliwa po wyjaśnieniu spraw związanych z sytuacją Polaków zamieszkałych na Litwie a w jego następstwie – po  dalszych rozmowach.

Strona polska zwróciła uwagę na sygnalizowane przez Polaków zamieszkałych na Litwie problemy dotyczące realizacji zapisów Traktatu między RP a RL o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

Politycy omówili kwestie związanie z kooperacją dwustronną – współpracą transgraniczną oraz możliwością świętowania wspólnych rocznic i obchodów, a także zwrócili uwagę na konieczność rozwoju dialogu parlamentarnego.

Strona litewska podkreśliła znaczenie budowy szlaków komunikacyjnych Rail Baltica oraz Via Baltica. Zgodziła się również co do wspólnych interesów w UE, wyrażając zbieżne z Polską stanowisko ws. Brexitu oraz budowy gazociągu Nord Stream II. Wyraziła również chęć uczestnictwa we wspólnych projektach w dziedzinie LPG.

W drugiej części spotkania politycy skupili się na omówieniu kwestii mniejszości narodowych. Strona Polska wyraziła nadzieję, że litewski Seimas powróci do kontynuacji prac umożliwiających rozwiązanie problemów polskiej mniejszości na Litwie. Problemy te dotyczą oświaty i szkolnictwa wyższego, kwestii pisowni imion i nazwisk, tablic dwujęzycznych i obecności języka mniejszości w sferze publicznej, zwrotu mienia zawłaszczonego oraz ochrony praw mniejszości w prawodawstwie. Litewscy posłowie zadeklarowali chęć współpracy oraz wypracowanie kompleksowych rozwiązań ze środowiskiem polskiej mniejszości.

Na koniec spotkania delegacja litewska podarowała polskim posłom pamiątkowe znaczki pocztowe z wizerunkiem cudownego obrazu Matki Boskiej Trockiej, patronki Litwy wydane przez urzędy pocztowe obu państw z okazji 300. rocznicy koronacji obrazu.