Prace Sejmu 2018 r. Podsumowanie najważniejszych przyjętych ustaw

02
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minione 12 miesięcy to intensywny czas na Wiejskiej. W 2018 r. Sejm uchwalił szereg ustaw ważnych dla Polaków. Poniżej miesięczne zestawienie zmian istotnych zmian w prawie

Styczeń

Izba rok 2018 rozpoczęła od uchwalenia ustawy wydłużającej kadencję samorządów z czterech do pięciu lat oraz postanowiła, że wójt burmistrz czy prezydent miasta nie będzie mógł sprawować funkcji dłużej niż przez dwie kadencje. Posłowie wzmocnili też rolę samorządowych budżetów obywatelskich oraz zwiększyli kontrolę społeczną nad działalnością władz samorządowych.

Sejm uchwalił obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w dni wolne od pracy.

Z kolei dzięki przepisom ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych będziemy oddychać czystszym powietrzem. Ustawa kompleksowo określa zasady rozmieszczania odpowiedniej infrastruktury. Kierowcy pojazdów elektrycznych otrzymali od Sejmu szereg uprawnień i korzyści, zaś gminy uzyskały prawo do tworzenia stref czystego transportu na swoim terenie

Luty

Posłowie postanowili m.in. o uregulowaniu i zmniejszeniu kosztów egzekucji komorniczych.

Marzec

Sejm uchwalił pakiet ustaw tworzących tzw. konstytucję biznesu. Izba przyjęła m.in. Prawo przedsiębiorców, dzięki któremu wyraźniej odczują oni konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej.

Kwiecień

Kierowca, który w stanie wyższej konieczności (np. ratując czyjeś życie) przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, nie będzie musiał automatycznie pożegnać się z prawem jazdy na trzy miesiące – dzięki uchwalonym w kwietniu przez Sejm przepisom policja będzie mogła odstąpić od zatrzymania dokumentu.

Maj

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie są adresatami dwóch przyjętych w maju ustaw. Sejm zdecydował o podniesieniu przysługującej im renty socjalnej, a także przyznał szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

W tym miesiącu Izba stworzyła także podstawę prawną mająca na celu sprawną i szybką budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dzięki majowym decyzjom Sejmu kierowcy nie będą musieli wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC. Wszystkimi danymi dysponuje przeprowadzający kontrolę drogową policjant.

Czerwiec

W połowie roku Sejm przyjął kolejne rozwiązania pomocne w walce o czyste powietrze. Posłowie zdecydowali o powołaniu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Będzie on kolejnym instrumentem wsparcia polityki elektromobilności w Polsce – m.in. wspomoże finansowo rozwój infrastruktury do tankowania gazu ziemnego, biopaliw ciekłych i innych paliw alternatywnych oraz do ładowania pojazdów elektrycznych.

Lipiec – sierpień

Środowiska akademickie otrzymały tzw. konstytucję dla nauki. Nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kompleksowo regulujące tę dziedzinę życia.

W lipcu Sejm uchwalił także przepisy istotne dla realizacji programu Mieszkanie Plus. Posłowie zmniejszyli utrudnienia prawne, z którymi borykali się inwestorzy budujący mieszkania, zdecydowali także, że państwo wesprze finansowo osoby o niskich dochodach wynajmujące swoje pierwsze samodzielne lokum.

Izba zdecydowała też, iż miliony Polaków będących właścicielami nieruchomości uzyskają prawo do własności gruntów, na których stoją ich mieszkania lub domy, a które dotąd mieli oddane jedynie w użytkowanie wieczyste.

Sejm w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Polaków ułatwił odpowiednim służbom walkę z tzw. dopalaczami, zrównując je pod względem prawnym z narkotykami.

Wrzesień

We wrześniu posłowie pochylili się m.in. nad losem weteranów działań poza granicami państwa. Żołnierze i funkcjonariusze służący Polsce poza jej terytorium łatwiej uzyskają status weterana i przysługujące z tego tytułu uprawnienia.

Październik

Jesienią Sejm wprowadził zmiany w systemie emerytalnym. Dzięki pracowniczym planom kapitałowym każdy pracownik, przy wsparciu pracodawcy i państwa, będzie mógł odkładać dodatkowe środki na zabezpieczenie swojej przyszłości w wieku emerytalnym.

Posłowie kolejny raz zadbali także o osoby niepełnosprawne. Otrzymają one wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne z utworzonego na mocy ustawy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wszyscy podatnicy płacący PIT skorzystają ze zmian w ustawie o tym podatku. Zeznanie podatkowe wypełni za nich urząd. Zniknie obowiązek corocznego składania PIT-ów. Podatnik, który nie skorzysta z prawa do własnoręcznego wypełnienia formularza i nie złoży go w urzędzie – nie będzie karany. Urząd uzna za ważne i złożone wypełnione przez siebie zeznanie.

Małe firmy zapłacą mniejszy CIT. W październiku Sejm zdecydował o obniżeniu obowiązującej ich stawki do 9 proc.

Posłowie podjęli też decyzję o utworzeniu Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tej ustawie władze lokalne będą mogły otrzymywać środki na remonty i rozbudowę infrastruktury drogowej.

Listopad

W listopadzie Izba przyjęła kolejne rozwiązania mające na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza. Pomoże w tym m.in. ulga termomodernizacyjna, czyli wsparcie dla osób rezygnujących z najbardziej szkodliwych sposobów ogrzewania domów.

Grudzień

Dzięki nowelizacji ustawy o dowodach osobistych każdy tego typu dokument będzie miał tzw. warstwę elektroniczną. E-dowód osobisty umożliwi drogą elektroniczną identyfikację posiadacza, potwierdzanie jego obecności a także składanie podpisu elektronicznego.

Na ostatnim posiedzeniu w ubiegłym roku Sejm zdecydował m.in. o obniżeniu akcyzy na energię elektryczną oraz o rekompensatach dla firm sprzedających prąd firmom i samorządom.