Prace Sejmu 26-30 listopada – podsumowanie

30
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W mijającym tygodniu pracowały komisje sejmowe, w tym komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT oraz Finansów Publicznych, która zajmowała się przyszłorocznym budżetem. Odbyło się też forum w ramach projektu „Młoda polska szkoła parlamentaryzmu w hołdzie Niepodległej”, a także konferencja pt. „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie”.

Swoje posiedzenia miały Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie głosowali poprawki zgłoszone do rządowego projektu ustawy budżetowej na 2019 r. Rozpoczęli też prace nad projektem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

Komisja śledcza ds. VAT przesłuchała trzech świadków. Zeznania złożył Dariusz Daniluk – wiceminister finansów w latach 2008-2011, a także Ludwik Kotecki, który w latach 2008-2012 był wiceministrem finansów, w latach 2009-2012 pełnomocnikiem rządu do spraw wprowadzenia euro, a w latach 2012-2015 radcą generalnym i głównym ekonomistą Ministerstwa Finansów. Przed komisją zeznawał też Dominik Radziwiłł, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Posłowie z podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego rozpatrzyli informację na temat opieki psychiatrycznej w środowisku lokalnym.

Ponadto swoje posiedzenia miały zespoły parlamentarne. Zebrał się Zespół ds. kopalni Krupiński, Zespół ds. Osób Głuchych i  Zespół ds. Przyszłości Edukacji.

W ramach programu „Młoda polska szkoła parlamentaryzmu w hołdzie Niepodległej” zorganizowana została konferencja „Parlamentaryzm i demokracja w UE w świetle nie tylko ACTA 2”. Wydarzenie objął honorowym patronatem Marszałek Sejmu.

W Sejmie odbyła się też konferencja pt. „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie”. Tematem rozmów były zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa, współpracą w ramach NATO i UE, wzmacnianie współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, tworzenie bodźców prorozwojowych w regionie w postaci Inicjatywy Trójmorza.