Premier o przyszłości UE

26
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Mateusz Morawiecki uczestniczył w Davos w nieformalnym spotkaniu Światowych Liderów Gospodarki, na którym przedstawił swoją opinię na temat przyszłości Wspólnoty Europejskiej. Według niego, Unia ma wielką i pozytywną rolę do odegrania w nowym porządku światowym.

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że konsekwencje kryzysu finansowego i gospodarczego są ciągle odczuwane w wielu zakątkach Unii Europejskiej. Z kolei zaufanie, że Wspólnota może skutecznie rozwiązywać problemy obywateli, nie zostało jeszcze całkowicie przywrócone. Morawiecki mówił także, że cyfrowa transformacja naszych gospodarek pociąga za sobą możliwości, które należy podjąć,  ale jest równocześnie i ryzyko, które należy zminimalizować. Nie bez znaczenia, zdaniem premiera, jest ubiegłoroczna decyzja opuszczenia przez Wielką Brytanię UE.

W ocenie szefa rządu RP, Unia powinna stawać się bardziej konkurencyjna gospodarczo i otwarta na świat. Natomiast państwa członkowskie oraz ich potrzeby powinny wyznaczać kierunek przyszłości Wspólnoty. Polska uważa, że aktualne rozwiązania dylematów UE powinny być integracyjne i głęboko zakorzenione w woli narodów europejskich, wzmacniając tym samym rolę parlamentów narodowych.

Morawiecki zaznaczył, że zreformowana Unia ma wielką i pozytywną rolę do odegrania w nowym porządku światowym, a kreatywność i umiejętności Europejczyków, wraz z bogactwem i różnorodnością kultur europejskich są podstawą przyszłego sukcesu.