Premier zapowiedział odchudzenie rządu

06
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówił, że sprawne i efektywne państwo działa w oparciu o profesjonalne kadry, a nie w oparciu o rozbudowaną biurokrację. Premier poinformował, że po dokonaniu przeglądu resortów podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian mających na celu usprawnienie pracy rządu m.in. dzięki zmniejszeniu liczby członków gabinetów politycznych oraz zmniejszeniu lub likwidacji kart kredytowych w administracji rządowej.

– Zmiany zaczynamy od ministrów i wiceministrów. Mamy dzisiaj łącznie 126 osób na stanowiskach ministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu i w ciągu najbliższych paru miesięcy chcemy tę liczbę zmniejszyć, co najmniej o 20%  – zapowiedział Mateusz Morawiecki.

– Drugi bardzo ważny element całej zmiany to również państwo transparentne.  Chcemy zlikwidować wszystkie nagrody, premie dla ministrów i wiceministrów. W przypadku podsekretarzy stanu propozycja jest taka, aby przesunąć tę grupę urzędników i członków korpusu politycznego do grupy urzędników służby cywilnej, jeżeli parlament przychyli się do tej propozycji – powiedział Prezes Rady Ministrów. Dodał, że w ciągu najbliższych miesięcy zmniejszy się także liczba członków gabinetów politycznych w większości jednostek administracji.

Premier mówił też o likwidacji lub zmniejszeniu liczby kart kredytowych – wszędzie tam, gdzie będą one niezbędne, dostępne będą karty debetowe lub instytucjonalne.

 – Kolejnym ważnym kierunkiem naszych działań, które ma zwiększyć efektywność rządu będzie integracja różnego rodzaju instytucji. Rozpoczęliśmy ten kierunek działania od integracji instytutów badawczych. Chcemy to kontynuować – powiedział Morawiecki. Przypomniał, że –  w Sejmie jest już ustawa przyjęta przez Radę Ministrów, która ma na celu zmniejszyć liczbę instytutów, a w szczególności zintegrować instytuty, które dotyczą szeroko rozumianej gospodarki w formule Instytutu Łukasiewicza w której  41 Instytutów będzie podlegać jednej architekturze.