Program „Czyste Powietrze” a przedsiębiorcy

19
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, odbył się panel dyskusyjny „Polska bez smogu”. Paneliści rozmawiali o korzyściach z Programu „Czyste Powietrze” dla przedsiębiorców, wspieraniu ich w podnoszeniu efektywności energetycznej oraz o tym, jak pozyskiwać środki unijne na likwidowanie niskiej emisji w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

Organizatorem sesji był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który razem z innymi wojewódzkimi funduszami, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska biorą udział w Programie Czyste Powietrze.

– Program będzie realizowany przez dziesięć lat. Zakładamy, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych. Jest to pole dla przedsiębiorców, którzy mogą oferować beneficjentom programu wydajne, ekologiczne kotły, materiały budowlane czy stolarkę okienną – powiedział podczas spotkania minister środowiska.

Program jest kompleksowy  i obejmuje wsparcie zarówno termomodernizacji budynków, jak też wymiany źródeł ciepła. Jego budżet wynosi ponad 103 mld zł. Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90 proc. dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Henryk Kowalczyk przypomniał, że trwa cykl spotkań w gminach na temat programu „Czyste Powietrze”, podczas których przyszli beneficjenci zapoznają się z zasadami programu priorytetowego.