Przez najbliższe pięć lat NIK będzie audytorem Rady Europy

22
październik
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Najwyższa Izba Kontroli została wybrana na audytora Rady Europy. Izba będzie pełnić tę rolę przez pięć lat.

Konkurencja na funkcję audytora Rady Europy była bardzo duża. Z NIK rywalizowały organy kontrolne z Niemiec, Norwegii, Włoch oraz Grecji. – Cieszymy się, że Rada wybrała właśnie nas. To duży prestiż, ale też duża odpowiedzialność – stwierdził prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Poprzednio funkcję audytora zewnętrznego RE pełniły organy kontroli m.in. z Wielkiej Brytanii i Francji. Nowe zadania będzie wykonywał zespół złożony z doświadczonych kontrolerów. Mają oni oceniać sprawozdania finansowe Rady oraz kontrolować wykonywanie zadań przez RE. NIK poinformował, że w celu realizacji swoich zadań Rada stworzyła skomplikowaną strukturę instytucji, agencji oraz biur działających w całej Europie. – Nasi kontrolerzy będą mieli trudne zadanie, ale wykorzystamy lata praktyki w kontrolach krajowych i zagranicznych – powiedział Kwiatkowski. Według niego audyt Rady Europy będzie dla NIK najważniejszym doświadczeniem w najbliższym czasie.

Koszty audytu pokrywa Rada Europy. NIK podczas realizacji nowego zadania będzie również zaangażowany w szereg projektów dotyczących państw Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej.