Przygotowania do szczytu ONZ COP24

08
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W dniach 3-14 grudnia 2018 r. Polska będzie gospodarzem najważniejszego, globalnego szczytu ONZ dotyczącego polityki klimatycznej – COP24. Obradom będzie przewodniczył minister środowiska, jako Prezydent COP24.

Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Środowiska Jan Szyszko, minister środowiska, Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic oraz Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowali przygotowania do COP24.

 – W wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. (…) Wybór Polski na gospodarza konferencji jest nieprzypadkowy. Jesteśmy jednym z liderów  światowej polityki klimatycznej – mówił szef resortu środowiska.

Prezydencja podczas COP24 będzie okazją do zaprezentowanie polskiej pozycji w kreowaniu globalnej polityki klimatycznej oraz osiągnięć w zrównoważonej transformacji przemysłu. Ta ostatnia kwestia jest niezwykle istotna w kontekście aktualnych wyzwań polityki klimatycznej, wśród których coraz większego znaczenia nabiera konieczność łagodzenia społecznych skutków transformacji energetycznej, w tym przechodzenia w kierunku zielonych miejsc pracy. – Polskie doświadczenie w tym zakresie spotyka się z wysokim zainteresowaniem państw rozwijających się i państw przechodzących obecnie transformację gospodarczą – powiedział Szyszko.

 – Konferencja COP24 będzie także kluczowym momentem w mobilizacji światowych działań na rzecz ochrony klimatu. W 2018 r., podczas COP24, planowane jest przyjęcie pakietu decyzji zapewniających pełne wdrożenie Porozumienia paryskiego (tzw. pakiet implementacyjny) – dodał Paweł Sałek, wiceminister środowiska.

Pakiet implementacyjny będzie zawierał wskazówki dla wszystkich państw, w jaki sposób należy realizować Porozumienie paryskie. Jest to warunek osiągnięcia celów Porozumienia, czyli  utrzymania wzrostu temperatury na Ziemi  znacznie poniżej 2°C oraz adaptacji do zmian klimatu.