PSL zapowiada obronę uczciwości wyborów

01
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ludowcy zgłosili ponad 100 poprawek do ustawy o ordynacji wyborczej. Piotr Zgorzelski zapowiedział również powołanie zespołu do spraw monitorowania uczciwości wyborów samorządowych.

Od wtorku sejmowa komisja nadzwyczajna pracuje nad projektem PiS dotyczącym zmian m.in. w Kodeksie wyborczym. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zlikwidowanie JOW-ów w wyborach do rad gmin oraz zmiany w PKW.

Wczoraj  posłowie PSL złożyli do projektu o ordynacji ponad 100 poprawek, które według Piotra Zgorzelskiego, mają  chociaż częściowo poprawić złą ustawę autorstwa PiS. Przedstawiciel ludowców zapowiedział również, że parlamentarny zespół ds. obrony polskiej samorządności powoła zespół ds. monitorowania uczciwości wyborów samorządowych. – Będziemy powoływać zespół do spraw monitorowania uczciwości wyborów samorządowych, bo może okazać się że w myśl ordynacji którą przygotowuje PiS po raz pierwszy po 1989 roku będziemy mieli nieuczciwe wybory – mówił Zgorzelski. Ponadto zwrócił uwagę, że – Likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych uniemożliwi startowanie w wyborach obywatelom, którzy mają wizję rozwoju własnej, małej ojczyzny. Poseł PSL mówił także, że przepisy ustawy proponowane przez PiS, zostały napisane w ten sposób, aby „umożliwić zwycięstwo jednej partii”, z tond inicjatywa powołania zespołu, który będzie monitorował m.in. w jaki sposób będą kształtowane okręgi wyborcze, czy jak będą dobierani kandydaci na komisarzy wyborczych. Zespół będzie także monitorował same wybory.  – To wszystko będzie podlegało naszej szczególnej uwadze, będziemy sporządzali raporty, przeprowadzali konsultacje, organizowali konferencje, żeby obnażyć intencje partii rządzącej, która pisze prawo po to, aby umożliwić zwycięstwo swoim kandydatom –powiedział Zgorzelski.