Rafalska o finansowaniu organizacji pozarządowych

04
Maj
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W radiowej Jedynce minister rodziny, pracy i polityki społecznej mówiła, że fakt korzystania przez niektóre organizacje pozarządowe przez osiem lat ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), nie oznacza, iż mają przyznane to prawo na zawsze.


Elżbieta Rafalska pytana w radiowej Jedynce o protest m.in. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” i Fundacji im. Roberta Schumana przeciwko wykreśleniu ich z listy organizacji pozarządowych dotowanych przez ministerstwo przekonywała, że – wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. Organizacje mogą otrzymać dodatkowe punkty od resortu – tak też się stało. (…) Mam duże zaufanie do służb, które analizują te wnioski, przyznają punkty, i ostatecznych decyzji, które zapadają w ministerstwie – stwierdziła. Szefowa MRPiPS powiedziała, że fakt, iż niektóre organizacje pozarządowe przez osiem lat korzystały ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), nie jest jednoznaczny z prawem korzystania z tych dotacji bezterminowo.

Minister komentując przywołaną przez dziennikarza opinię, że wykreślenie stowarzyszenia „Iustitia” z listy organizacji dotowanych to kara za protest przeciwko reformie sądownictwa, powiedziała – Nikogo nie karzemy. Oceniamy wnioski i przyznajemy świadczenia. Przez wiele lat były organizacje, które ciągle otrzymywały te świadczenia – rozumiem, że spełniały warunki formalne, miały dobrze przygotowane projekty, lecz organizacje z mniejszych miejscowości nie miały szansy na korzystanie z tych środków.