Raport NIK pokazuje, że brakuje odpowiedniego nadzoru nad służbami specjalnymi

27
sierpień
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Izba przeprowadziła kontrole, z której wynika, że premier nie może skutecznie nadzorować działalności służb specjalnych z powodu źle skonstruowanego prawa.

Rzecznik NIK Paweł Biedziak przedstawił wyniki raportu, który pokazuje m.in., że premier, który według prawa ma obowiązek nadzoru nad służbami specjalnymi, nie posiada ważnych instrumentów do tego nadzoru. Zdaniem kontrolerów NIK szef rządu nie dysponuje pełną wiedzą na temat procedur wewnętrznych obowiązujących w służbach specjalnych ani na temat kontroli poprawności działań operacyjno-rozpoznawczych w konkretnych sprawach. „W istocie więc ustawodawca zobowiązał premiera do nadzoru nad służbami specjalnymi, dając mu ograniczone możliwości zweryfikowania przekazywanych przez służby informacji co do treści oraz sposobu ich uzyskania. Taki stan prawny powoduje, że w wielu obszarach służby specjalne, pozbawione zewnętrznego cywilnego nadzoru, kontrolują same siebie” – czytamy w raporcie NIK. Ponadto Izba zwróciła uwagę, że funkcję organu opiniodawczo-doradczego w sprawach programowania, nadzorowania oraz koordynowania działalności służb specjalnych sprawuje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Jednak kontrolerzy NIK stwierdzili, że decyzje podejmowane przez Przewodniczącego Kolegium czyli premiera, w formie poleceń kierowanych do szefów służb specjalnych, organów administracji i członków Kolegium, „w znacznym stopniu nie były następnie weryfikowane, bo nie pozwalały na to obowiązujące przepisy”.