Rozmowy ministra z przedstawicielami rolników

21
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Spotkanie było realizacją zobowiązania jakie minister złożył podczas rozmów w trakcie rolniczego protestu, który zablokował autostradę kilka dni temu. Ze strony resortu w spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk, główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk oraz dyrektorzy departamentów.

– Dobra, długa, ponad trzygodzinna dyskusja o faktycznych problemach polskiego rolnictwa – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski po rozmowach z przedstawicielami Agro Unii. – Nie zdążyliśmy szczegółowo poruszyć wszystkich zgłoszonych postulatów, ale umówiliśmy się na kolejne spotkanie, którego termin zostanie wspólnie ustalony w pierwszych dniach stycznia – dodał.

– Zależy mi na tym, aby tak zrestrukturyzować polskie rolnictwo, by rozwiązać problemy rolników-producentów zapewniając przewidywalność produkcji, która powinna przynosić rolnikom podstawowy dochód. (…) To z tego co wytwarzają, co lokują na dobrze zorganizowanym rynku powinni uzyskiwać swoje dochody – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Minister mówił także, że wieś to nie tylko miejsce produkcji rolnej, ale również miejsce spełniające szereg bardzo ważnych funkcji w zakresie ochrony klimatu, środowiska, w tym gleb i wody.

–Tam, gdzie rolnicy są dobrze zorganizowani gospodarczo łatwiej mogą przeciwdziałać np. nierównowadze w pozycji na rynku, fałszowaniu żywności, czy nadmiernemu importowi – powiedział Ardanowski.