Rzeszów: XI Forum Europa – Ukraina z udziałem przedstawicieli Sejmu. Zapowiedź

13
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

O modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy będą dyskutować paneliści z Polski, Ukrainy oraz USA uczestniczący w XI Forum Europa – Ukraina, które odbędzie się w Jasionce. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Pomimo trudnej sytuacji politycznej na Ukrainie współpraca gospodarcza z krajami Zachodu jest ożywiona. Zaproszeni do udziału w konferencji przedstawiciele parlamentów narodowych i administracji rządowej, naukowcy, eksperci, analitycy i samorządowcy z Polski i Ukrainy będą starali się ocenić efekty reform przeprowadzonych na Ukrainie oraz poszukiwać odpowiedzi na pytania jakie kroki powinien powziąć ukraiński rząd, aby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację z Zachodem.

Na tegoroczne forum składa ponad 40 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym oraz kilka sesji plenarnych. Gościem specjalnym podczas debaty „Stowarzyszenie z Unią Europejską i co dalej?” będzie marszałek Sejmu Marek Kuchiński. Na temat infrastruktury granicznej wypowie się wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, natomiast wicemarszałek Ryszard Terlecki weźmie udział w dyskusji dotyczącej dalszego rozszerzania Unii na kraje zachodnich Bałkanów i Partnerstwa Wschodniego.

W ramach forum odbędą się również II Targi Wschodnie, w których weźmie udział ponad 70 wystawców z kilku krajów Europy, reprezentujących branże takie jak informatyka i nowe technologie, finanse, ubezpieczenia; budownictwo, motoryzacja i lotnictwo, a także turystyka i sport.