Sąd uznał za uzasadnione ograniczenia w wydawaniu jednorazowych przepustek dziennikarskich w czasie protestu w Sejmie

03
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

We wtorek stołeczny Sąd Okręgowy utrzymał odmowę wszczęcia śledztwa ws. tymczasowego ograniczenia dla reporterów wstępu do Parlamentu w kwietniu i maju, w czasie protestu okupacyjnego rodziców i osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że oddalone zostały zażalenia złożone na taką decyzję prokuratury, podjętą w czerwcu.

– W tej konkretnej sytuacji Marszałek Sejmu miał prawo wydać takie zarządzenie. Decyzja o ograniczeniu wstępu dla części dziennikarzy ograniczyła dziennikarzom tylko jedną z form prowadzenia działalności prasowej i w żaden sposób nie niweczyła prawa do krytyki prasowej w sposób ostateczny – powiedział sędzia Marcin Kosowski, uzasadniając decyzję.
Zmiany organizacyjne obowiązywały od 25 kwietnia do 27 maja – w tym okresie zawieszone zostało wydawanie jednorazowych kart wstępu dla przedstawicieli mediów. Jednocześnie dostęp do Parlamentu był możliwy dla posiadaczy stałych i okresowych kart wstępu, których jest wydanych prawie pół tysiąca. Niestandardowe reguły wstępu na teren kompleksu sejmowego były bezpośrednio związane trwającym w budynku Sejmu protestem.