51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada 2017 r.

10.00 08.11.2017
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

 

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 8 i 9 listopada 2017 r.

(po zmianach)

 

w dniu 8 listopada 2017 r.

 

 1. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druki nr 1934 i 1981) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Grzegorz Piechowiak.
 2. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o Instytucie Solidarności i Odwagi (druki nr 1970 i 1978) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Elżbieta Kruk.
 3. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1814 i 1883) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Waldemar Buda.
 4. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 1919 i 1924) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Anna Maria Siarkowska.
 5. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (druki nr 1891 i 1941) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Anna Kwiecień.
 6.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druki nr 1781 i 1985) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Jan Szewczak.
 7. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1864 i 1962) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Piotr Uściński.
 8. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1946 i 1986) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 8 i 9
  – sprawozdawca poseł Jacek Sasin.
 9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 1944 i 1983) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 8 i 9
  – sprawozdawca poseł Maria Zuba.
 10. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1835 i 1984) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Arkadiusz Czartoryski.
 11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1930) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 12. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 13.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1931) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 14. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 1932) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

w dniu 9 listopada 2017 r.

 

 1. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 1975 i 1982) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Jan Krzysztof Ardanowski.
 2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 1916) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 3. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1971) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 17 i 18
  – uzasadnia poseł Arkadiusz Czartoryski.
 4. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1972) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 17 i 18
  – uzasadnia poseł Arkadiusz Czartoryski.
 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 7. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 1911) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia senator Zbigniew Cichoń.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat powiązań Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza ze wszystkimi osobami wskazanymi w książce pana Tomasza Piątka pt. „Macierewicz i Jego Tajemnice”, w szczególności z panami Siemionem Mogilewiczem, Alfonsem D`Amato oraz Robertem Luśnią oraz czy zostały podjęte stosowne kroki w celu rzetelnego zbadania opisanych w książce pana Tomasza Piątka pt. „Macierewicz i Jego Tajemnice” powiązań osób związanych z Ministerstwem Obrony Narodowej, w szczególności pana Antoniego Macierewicza z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa oraz członkami rosyjskiej mafii.

 

 1. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.
 2. Pytania w sprawach bieżących.
 3. Informacja bieżąca.

 

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

 

Legenda:

– ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej