56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 stycznia 2018 r.

9.00 11.01.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

  1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 11 stycznia 2018 r.

(po zmianach)

  1.   Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druki nr 2147 i 2176) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
    – sprawozdawca poseł Piotr Król.
  2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876, 2073 i 2073-A) – trzecie czytanie
    – sprawozdawca poseł Andrzej Szlachta.
  3. Wybór Wicemarszałka Sejmu (druk nr 2180).

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej