65. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 czerwca 2018 r.

9.00 27.06.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 27 czerwca 2018 r.

(po zmianach)

 1. Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druk nr 2663) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 2. Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2661) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 2 i 3
  – uzasadnia Minister Środowiska.
 3. Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2662) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 2 i 3
  – uzasadnia Minister Środowiska.
 4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (druk nr 2650) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (druk nr 2651) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Inwestycji i Rozwoju.

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2626) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.