Sejm uchwalił zmiany do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

27
Styczeń
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowelizacja dostosowuje przepisy regulujące nadzór nad spółdzielczych kasami oszczędnościowo-kredytowymi do potrzeb małych kas, prowadzących działalność o ograniczonym zasięgu i słabszej pozycji na rynku.

W obowiązujących przepisach były dotąd przewidziane wyłącznie środki nadzoru adekwatne do funkcjonowania kas o dużych rozmiarach. Na konieczność zróżnicowania zasad z uwagi na wielkość kas i zasięg ich działalności kredytowo-depozytowej zwrócił uwagę w 2015 r. Trybunał Konstytucyjny. Ustawa wprowadza definicję „małej kasy” – spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł, a średnioroczna liczba członków w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. osób. Małe kasy mają zostać zobowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o spełnieniu i utracie tego statusu, jak również o tym, że nie wyrażają woli posiadania takiego statusu w kolejnym roku obrotowym. Zmianie ulega też nadzór KNF nad kasami i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Teraz ustawa trafi do Senatu.