Sejm uchwalił zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

12
Maj
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowe przepisy przewidują nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium jakim jest egzamin.

Przywracają Krajowej Szkole pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji, w tym także organizowania odbywanych w ramach niej praktyk. Aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury będzie podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego. Absolwenci z najlepszymi ocenami będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o stanowiska asesorskie i sędziowskie. Teraz ustawą zajmie się Senat.