Senat o udziale zagranicznych służb ratowniczych w operacjach na terytorium RP

29
Styczeń
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Projekt MSW, który trafił do Senatu ma ułatwić współpracę z zagranicznymi służbami ratowniczymi podczas katastrof i klęsk żywiołowych w Polsce.

Aktualnie obowiązujące prawo pozwala na udział we wspólnych operacjach i działaniach ratowniczych w Polsce na podstawie dwustronnych umów międzynarodowych. Nasz kraj podpisał takie dokumenty m.in. ze wszystkimi sąsiadami z wyjątkiem Białorusi. Ponadto Polska została wpisana do międzynarodowego systemu udzielania pomocy ratowniczej. Opracowywana w parlamencie ustawa ma ułatwić funkcjonariuszom lub pracownikom z państw Unii Europejskiej oraz strefy Schengen udział we wspólnych operacjach na terytorium Polski. Dotyczy to wspólnych z polskimi policjantami, pogranicznikami i funkcjonariuszami BOR patroli oraz innych działań mających służyć ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobieganiu przestępczości. Przepisy regulują działania podejmowane w celu ochrony porządku podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych, klęsk żywiołowych oraz poważnych wypadków. Ustawa mówi również o pomocy udzielanej przez specjalne jednostki interwencyjne policji.