Senat poparł kandydaturę Edyty Bielak-Jomaa na stanowisko GIODO

17
Kwiecień
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W głosowaniu uczestniczyło 77 senatorów – za opowiedziało się 51, przeciwko było 24, zaś 2 osoby wstrzymały się od głosu. To oznacza, że Senat wyraził zgodę na powołanie dr Edyty Bielak-Jomaa na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

– Bardzo serdecznie chciałam Państwu podziękować i obiecać, że będę starała się zainteresować Państwa ochroną danych osobowych. Mam nadzieję, że będziemy mogli o tym mówić podczas naszych spotkań. Będę stać na straży praw osób, których dane dotyczą i których dane są przetwarzane – mówiła w Senacie po głosowaniu Bielak-Jomaa. Głosowanie miało charakter tajny. Senatorowie otrzymali specjalne karty, które po wypełnieniu wrzucali do urny. Po przeliczeniu głosów oraz ogłoszeniu wyników, Bielak-Jomaa odebrała uchwałę Senatu dotyczącą akceptacji jej osoby. Nikt z senatorów przed głosowaniem nie zgłosił chęci zadania pytania nowej Głównej Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Decyzja Senatu jest potwierdzeniem wyboru dokonanego przez Sejm. Wyboru oraz odwołania GIODO dokonuje Sejm za zgodą Senatu. Kadencja wynosi 4 lata i jest liczona od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem.

Edyta Bielak-Jomaa jest doktorem nauk prawnych o specjalności prawo pracy oraz adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto od 2012 r. jest tam kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych. Wykłada prawo pracy, problematykę migracji zarobkowych, bezrobocia i prawa socjalnego oraz europejskie prawo socjalne. Nowa Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest też autorką prac oraz organizatorką konferencji naukowych z zakresu ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych, konferencji naukowych na temat danych medycznych, danych w działalności Kościołów i związków wyznaniowych oraz ochrony danych związanych z pracą dziennikarzy.

Do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych. Inspektor prowadzi również rejestr zbiorów danych osobowych oraz opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych.