Sesja wiosenna Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie – zapowiedź

07
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W dniach 25-28 maja, Sejm i Senat będą miejscem międzynarodowej debaty parlamentarnej o aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach dla współczesnego bezpieczeństwa światowego. Wówczas w Warszawie odbędzie się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO z udziałem kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także delegatów z krajów stowarzyszonych i obserwatorów.

Na początku sesji, w piątek 25 maja zaplanowany jest briefing prasowy Przewodniczącego ZP NATO, Sekretarza Generalnego Zgromadzenia i Przewodniczącego Delegacji Sejmu i Senatu do ZP NATO.

W sobotę 26 maja i w niedzielę 27 maja będą obradować komisje Zgromadzenia: Polityczna, Obrony i Bezpieczeństwa, Nauki i Technologii, Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa oraz Ekonomiczna i Bezpieczeństwa. Podczas posiedzeń komisji przewidziane są wystąpienia przedstawicieli rządu, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych i NATO.

Parlamentarzyści z państw członkowskich Sojuszu będą dyskutować nad projektami sprawozdań opracowanych przez komisje Zgromadzenia. Wzmacnianie polityki odstraszania NATO na wschodzie, przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji, wyzwania dotyczące bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej to tylko niektóre tematy opisane w komisyjnych raportach.

Kulminacyjnym punktem szczytu parlamentarzystów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie będzie sesja plenarna w poniedziałek 28 maja, na której głos mają zabrać najwyżsi przedstawiciele władz Polski – gospodarza wydarzenia, NATO i ZP NATO.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO składa się z 260 członków z 29 państw członkowskich NATO oraz z członków z 12 krajów stowarzyszonych i czterech delegacji krajów stowarzyszonych regionu Morza Śródziemnego, a także 8 delegacji parlamentarnych-obserwatorów. ZP NATO obraduje podczas dwóch sesji plenarnych (wiosennej i jesiennej) odbywających się w poszczególnych państwach członkowskich. Prace Zgromadzenia prowadzone są również w pięciu komisjach. Delegacja Sejmu i Senatu do ZP NATO liczy 12 przedstawicieli i 12 zastępców (9 posłów i 3 senatorów.) Przewodniczącym polskiej delegacji jest poseł Marek Opioła.

Cele działalności Zgromadzenia obejmują m.in. wzmocnienie więzi między państwami członkowskimi NATO, promowanie demokracji parlamentarnej, gospodarki rynkowej, kontroli parlamentarnej nad siłami zbrojnymi i polityką bezpieczeństwa oraz zapewnienie kontaktu między NATO a parlamentami narodowymi. ZP NATO jest niezależne od Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, ale utrzymuje regularne i intensywne relacje z NATO.