Śladami Świętego Władysława. Konferencja na UKSW pod patronatem Marszałka Sejmu – relacja

11
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Od pierwszej wyprawy krzyżowej po Grupę Wyszehradzką rozmawiano we wtorek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przy współudziale Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie została objęta honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, abp kard. Kazimierza Nycza oraz ambasadora Węgier w Polsce dr Orsolyi Zsuzsanny Kovacs. Głównym bohaterem spotkania była postać historyczna, zasłużona w historii Węgier i związana z Polską, Władysław I Święty, król Węgier z dynastii Arpadów, święty Kościoła katolickiego i patron Węgier.

Prelegenci z Polski i Węgier przybliżyli uczestnikom konferencji postać Władysława I Świętego zarówno z okresu jego życia i panowania, jak i wpływu jego spuścizny na dzieje Europy Środkowo-Wschodniej, aż po dzieje najnowsze. Wśród zaproszonych mówców byli m.in.: ks. prof. Waldemar Graczyk, prof. László Veszprémy, prof. Jolanta Marszalska, ks. dr Zoltan Lukacsi, prof. Antoni Dudek, dr Maciej Szymanowski oraz prof. Sandor Oze.

Ks. prof. Graczyk z UKSW przedstawił kierunki polskiej polityki w II poł. XI wieku. Zaznaczył, że początek głębokich relacji pomiędzy świętym królem Władysławem a Polską ma korzenie w Krakowie. – Król Władysław od dzieciństwa chowany był w Polsce i pod względem życia i obyczajów niejako stał się Polakiem- zaznaczył ks. Graczyk.

Prof. László Veszprémy przybliżył słuchaczom postać św. króla Władysława, obecną w wielu kronikach, legendach i cudach. Naukowiec przyznał, że szczególną rolę w uwiecznieniu żywota postaci świętego miał Gall Anonim.

Najnowsze badania nad relikwiami św. Władysława w Gyor zaprezentował ks. dr Zoltan Lukacsi, rektor Wyższej Szkoły Teologicznej i Seminarium w Gyor. Ksiądz Lukacsi przedstawił poszczególne etapy badań fragmentu czaszki – relikwii św. Władysława. Badania te przeprowadzono w celu potwierdzenia autentyczności relikwii, a także rekonstrukcji twarzy króla.

Prof. dr hab. Jolanta Marszalska przybliżyła słuchaczom swoiste stadium przypadku, opowiadając o zasługach wojewody Teodora Gryfity i św. Kingi z dynastii Arpadów, którzy ufundowali dwa najstarsze klasztory na Podhalu: cystersów i klarysek. Prof. Marszalska zwróciła uwagę, na to że fundacja tych klasztorów miała ogromne znaczenie dla rozwoju i kolonizacji sądeczczyzny oraz Podhala.

Prof. Antoni Dudek z UKSW przeniósł słuchaczy do czasów współczesnych i przybliżył narodziny współpracy polsko-węgierskiej po 1989 roku. Swój referat wygłosił na temat rządów Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego wobec problemu współpracy regionalnej. Zaznaczył, że w tym czasie gdy Węgry optowały za jak najszybszym rozwiązaniem Układu Warszawskiego, rząd Polski zalecał ostrożność. – Polsce zależało na zagwarantowaniu nienaruszalności zachodniej granicy Polski z Niemcami. Rząd polski uważał że stacjonujące na ziemiach polskich radzieckie wojska stanowią gwarancję stabilności granicy północnej i zachodniej- zaznaczył prof. Dudek. Dodał, że zawiązanie stałej współpracy nastąpiło niełatwo i mimo wcześniejszych antagonizmów, szczególnie ze strony Czech, udało się doprowadzić do narodzin Grupy Wyszehradzkiej.

Prof. Maciej Szymanowski posługując się symbolami opowiedział do czego współczesna dyplomacja potrzebuje świętych. – Na czym polega skuteczna polityka państwa? Jawi się jako trójnożny stolik, czyli konsensuns społeczny – większość musi coś chcieć. Polska ma większe interesy w kierunku Węgier niż np. Gabonu – dodał dr Szymanowski, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu w Budapeszcie i doradca Marszałka Sejmu.

Na zakończenie konferencji kilka słów podsumowania powiedział prof. Sandor Oze, dyrektor Instytutu Historii PPKE, który podkreślił, że Polacy i Węgrzy nie tylko mają wspólną historię, ale przede wszystkim są do siebie bardzo podobni.