Spotkanie marszałka Sejmu z przewodniczącym Senatu Rumunii

07
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Współpraca parlamentarna i regionalna, wymiana gospodarcza, projekty infrastrukturalne i współdziałanie w obszarze bezpieczeństwa to główne tematy rozmowy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i przewodniczącego Senatu Rumunii Călina Popescu-Tăriceanu, która odbyła się w piątek w Warszawie.

Stronę polską na spotkaniu reprezentowali także poseł Małgorzata Gosiewska, przewodnicząca Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej, szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska oraz Jan Malicki, doradca Marszałka Sejmu.

Witając delegację z Bukaresztu Marek Kuchciński podkreślił potrzebę wzmacniania współpracy Polski i Rumunii we wszystkich istotnych obszarach. Călin Popescu-Tăriceanu przypomniał z kolei o bardzo dobrych, opartych na zaufaniu relacjach łączących oba kraje.

Dyskutując o dyplomacji parlamentarnej, politycy zwracali uwagę na jubileusze 2019 roku: 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Rumunią oraz 30-lecia upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Marszałek Sejmu zauważył, że te doniosłe rocznice powinny sprzyjać intensyfikacji współpracy parlamentów obu krajów.

Ważnym tematem spotkania było współdziałanie w regionie Karpat i w ramach inicjatywy Trójmorza oraz Bukaresztańskiej Dziewiątki. Marek Kuchciński i Călin Popescu-Tăriceanu podkreślali również potrzebę kooperacji w obszarach bezpieczeństwa i wymiany gospodarczej i zwracali uwagę na konieczność rozwoju infrastruktury regionu. Szefowie izb rozmawiali także o priorytetach rozpoczynającej się 1 stycznia 2019 r. rumuńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.