Spotkanie Ministrów Transportu oraz Biznes Forum Europy Środkowo-Wschodniej i Chin

26
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W dniach 25 – 26 października 2017 r. odbywa się II Spotkanie Ministrów Transportu (TMM) oraz Forum Biznesu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin pod hasłem „Intermodalność – gwarancja efektywnego transportu z korzyścią dla gospodarki”. Przy okazji tego wydarzenia zainaugurowano działalność sekretariatu ds. morskich w Polsce.

W spotkaniu zorganizowanym przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka wzięła udział premier Beata Szydło, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz ministrowie ds. infrastruktury, transportu i żeglugi Chin i państw Europy Środkowo-Wschodniej.

– Transport jest jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin współpracy między Polską a całą Europą Środkowo-Wschodnią oraz Chinami. Nigdy w historii nasze kontakty z Chinami nie były tak intensywne, częste i wielowymiarowe jak dzisiaj – podkreśliła szefowa polskiego rządu. Jednocześnie przypomniała, że platforma współpracy pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią i Chinami – 16+1 – obchodzi w tym roku pięciolecie.

Z kolei Andrzej Adamczyk wyraził zadowolenie z inauguracji Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich 16+1 w Warszawie oraz podkreślił, że dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa skomunikowanie drogowe i kolejowe polskich portów morskich to kluczowe inwestycje infrastrukturalne. – Dziękuję za zaszczyt współuczestnictwa w otwarciu spotkania ministrów transportu formatu 16+1. Wyrażam nadzieję, że zarówno dyskusja, jak i wymiana wizji na poziomie politycznym i biznesowym, przyniesie wiele korzyści i wyznaczy kierunki rozwoju w dziedzinie transportu i infrastruktury między naszymi państwami. Kluczową rolę w rozwoju handlu pomiędzy Chinami a Europą będzie odgrywać transport. Powinniśmy więc rozwijać, umacniać i utrwalać współpracę w tym zakresie – zwłaszcza, że potencjał rozwojowy nadal nie jest w pełni wykorzystany. Nie ulega wątpliwości, że przyniesie to obopólne korzyści, zarówno Chinom, jak i państwom Europy Środkowo-Wschodniej –  mówił Adamczyk.

Powołanie w lutym tego roku w Warszawie Sekretariatu ds. współpracy morskiej formatu „16+1” stwarza duży potencjał w rozwijaniu współpracy między portami morskimi naszej części Europy i Chin. Chiny są największym globalnym odbiorcą i dostawcą ładunków dla transportu morskiego. Celem Polski jest kontynuowanie i zacieśnianie współpracy, aby doprowadzić do intensyfikacji wymiany handlowej drogą morską. Adamczyk powiedział, że celem MIB jest poprawa dostępności portów w Gdańsku i Gdyni. – Polska jako kraj o optymalnej lokalizacji w samym sercu Europy, z szerokim dostępem do morza oraz systemem styku torów kolejowych o różnej szerokości, odgrywa kluczową rolę jako państwo tranzytowe na trasach pomiędzy Europą, Azją Centralną i Dalekim Wschodem. Dlatego w naszym wspólnym interesie leży przyspieszenie procesu usuwania wąskich gardeł w transporcie, szczególnie w kontekście znaczenia połączeń euroazjatyckich dla procesu włączania państw Europy Wschodniej w system gospodarczy Unii Europejskiej. Wyrazem tego jest wsparcie Polski dla rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T na państwa obszaru Partnerstwa Wschodniego. Port w Gdańsku posiada bezpośrednie połączenie z Chinami i obsługuje największe statki kontenerowe świata – przypomniał minister.

W II Spotkaniu Ministrów Transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin uczestniczy 17 ministrów ds. transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Wydarzenie to oficjalnie zainaugurowało działalność Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich 16+1, funkcjonującego przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.