Spotkanie Parlamentarne w ramach COP24 ws. zmian klimatu. Zapowiedź

07
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Unia Międzyparlamentarna i Sejm, z okazji trwającej w Katowicach Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), organizuje spotkanie parlamentarne. Specjalna sesja odbędzie się 9 grudnia w Krakowie. Posiedzenie otworzą wicemarszałek Sejmu oraz przewodnicząca Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej Beata Mazurek, przewodnicząca Unii Międzyparlamentarnej Gabriela Cuevas Barron oraz sekretarz wykonawczy ramowej konwencji ONZ ws. zmian klimatu Patricia Espinosa.

W składzie polskiej delegacji, obok wicemarszałek Mazurek, znajdą się: wicemarszałek Senatu Michał Seweryński, posłowie Anna Paluch, Czesław Sobierajski, Gabriela Lenartowicz, a także senator Krystian Probierz.

Sesja zapewni parlamentarzystom z całego świata uzyskanie informacji z pierwszej ręki na temat głównych problemów i kierunków COP24. W wydarzeniu wezmą udział eksperci bezpośrednio zaangażowani w proces decyzyjny UNFCCC, którzy pomogą uczestnikom poszerzyć wiedzę na temat zaleceń zawartych w Parlamentarnym Planie Działań w sprawie zmian klimatu IPU i omówią sposoby zapewnienia realizacji porozumienia paryskiego zawartego w grudniu 2015 r.

W programie Spotkania Międzyparlamentarnego przewidziano opracowania i dyskusje na takie tematy, jak wdrażanie porozumienia klimatycznego z Paryża za pomocą ambitnych wkładów ustalanych na szczeblu krajowym, kluczowe obszary, którymi należy się zająć za pośrednictwem krajowych przepisów i praktyk; opracowanie i wzmocnienie ram prawnych i regulacyjnych jako warunków sprzyjających działaniom na rzecz klimatu na szczeblu krajowym, stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom w energię odnawialną czy instrumenty ekonomiczne w krajowych przepisach i polityce ochrony środowiska (np. podatek węglowy, ustalanie cen emisji dwutlenku węgla i zachęty podatkowe).