Spotkanie przewodniczących parlamentów oraz komisji parlamentarnych w Budapeszcie

05
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Po spotkaniu w gronie szefów Parlamentów odbyła się konferencja poszerzona o ekspertów komisji, podczas którego przewodniczący parlamentów oraz przedstawiciele komisji mieli m.in. okazję wysłuchać wystąpienia ministra spraw zagranicznych i handlu Pétera Szijjártó.

Szef węgierskiej dyplomacji podkreślał ogromne znaczenie Grupy Wyszehradzkiej w obszarze Unii Europejskiej. – Nie ma w UE drugiej tak ściśle współpracującej grupy jak V4. Grupa Wyszehradzka staje się liderem tej części Europy. Obroty handlowe V4 z Niemcami są o ponad 50 proc. wyższe niż Niemiec z Francją. Jesteśmy dużym, prężnym 65-milionowym rynkiem i rozwijamy się szybciej niż większość krajów tzw. starej Unii. Widać naszą siłę – powiedział węgierski polityk. Minister Szijjártó podkreślał ogromną rolę grupy V4 w obronie chrześcijańskiej Europy. Zwracał uwagę na problem przed jakim obecnie stoi Europa. – Nie wolno dopuścić żeby Europa była widziana jako kontynent postchrześcijański – przestrzegł.

– Należy umacniać jedność Unii, przestrzegając wspólnych wartości europejskich. Ich ochrona ściśle wiąże się z kryzysem migracyjnym. Musimy znaleźć zrównoważone rozwiązania działając na szczeblu parlamentarnym – powiedział Kövér, który zwrócił także uwagę, że parlamentarna współpraca powinna działać na rzecz strategii opartej na narodowych interesach.

W dalszej części spotkania przedstawiciele komisji branżowych zaprezentowali sprawozdania ze spotkań, przedstawili efekty prac komisji i dyskutowali nad możliwymi sposobami umocnienia współpracy parlamentarnej w obszarze Grupy Wyszehradzkiej.

Piotr Apel, wiceprzewodniczący komisji ds. Unii Europejskiej powiedział, że Grupę Wyszehradzką łączą wspólne idee, historia, czy podobna wizja wspólnotowości. Zaznaczył jednak, że istnieje także potrzeba wypracowania konkretnej taktyki działania. – Jesteśmy liczną grupą, mamy jasno sprecyzowane interesy poszczególnych państw i one się zgadzają. Myślę, że jesteśmy w stanie stworzyć roboczą grupę, która będzie proponować rozwiązania techniczne nie tylko zgadzać się co do idei i tworzyć rezolucje – powiedział poseł Apel.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Jerzy Meysztowicz podkreślał potrzebę rozwoju infrastruktury. – Projekty Via Baltica i Via Carpatia pozwolą poszerzyć współpracę Grupy Wyszehradzkiej z krajami bałtyckimi oraz Bałkanami – powiedział poseł Meysztowicz. – Żeby skracać dystans z innymi krajami Europy musimy działać wspólnie – dodał.

Po wspólnym omówieniu współpracy parlamentarnej w obszarze Grupy V4 oraz przeglądzie wniosków przyjętych jednogłośnie przez komisje parlamentarne nastąpiło uroczyste podpisanie przez przewodniczących z Polski, Węgier, Czech i Słowacji wspólnej konkluzji dotyczącej oficjalnego spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

 Wśród przedstawicieli komisji parlamentarnych ze strony polskiej udział wzięli: zastępca przewodniczącego Komisji do Spraw UE Piotr Apel, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Jerzy Meysztowicz i zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Czesław Mroczek.