Spotkanie szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej i Azji Centralnej

28
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Polska przywiązuje dużą wagę do kontaktów z partnerami z państw Azji Centralnej – podkreślił wiceminister Piotr Wawrzyk reprezentujący Polskę w Budapeszcie podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Azji Centralnej (AC) – Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Tadżykistanu.

W spotkaniu z udziałem szefów delegacji V4 i AC uczestniczył specjalny przedstawiciel UE ds. Azji Centralnej Peter Burian. Były to pierwsze na tym szczeblu konsultacje V4+AC.

Rozmowy dotyczyły m.in. najważniejszych zagadnień związanych z aktualną sytuacją w regionie Azji Centralnej, współpracą bilateralną państw regionu i ich relacjami z najważniejszymi partnerami międzynarodowymi, w tym UE. W tym kontekście poruszono kwestię Strategii Unii Europejskiej dla Azji Centralnej oraz nowej redakcji tego dokumentu w 2019 r. – Strategia jest dokumentem, w zakres którego powinny wejść kluczowe zagadnienia dotyczące współpracy z państwami tego ważnego regionu: rządy prawa i skuteczne zarządzanie, edukacja, rozwój ekonomiczny oraz budowanie spójności w ramach wspólnych projektów gospodarczych – stwierdził wiceszef MSZ.

Ministrowie rozmawiali również o możliwościach promowania w krajach AC doświadczeń transformacji gospodarczej państw V4. Polska wraz z Łotwą są państwami-koordynatorami Europejskiej Inicjatywy Edukacyjnej dla Azji Centralnej (CAEP), jednego z priorytetowych projektów UE w stosunkach z tym regionem.

Zwracano uwagę, iż wspieranie reform struktur administracji publicznej w Azji Centralnej, powinno skutkować wzmacnianiem politycznej i ekonomicznej stabilności regionu. Osiągnięcie tego celu jest warunkiem podniesienia atrakcyjności  inwestycyjnej  Azji Centralnej jako ważnego „łącznika” pomiędzy UE, szczególnie krajami V4 a państwami Azji, m.in. w ramach formatu 16+1 czy Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI).