Spotkanie wicemarszałek Małgorzaty Kidawa-Błońskiej z delegacją Komisji Koordynacji Działalności Parlamentarnej Izby Reprezentantów Parlamentu Japonii

15
lipiec
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska odbyła kurtuazyjne spotkanie z delegacją Komisji Koordynacji Działalności Parlamentarnej Izby Reprezentantów Parlamentu Japonii, której przewodniczył Takeo Kawamura. W spotkaniu udział wzięli także członkowie prezydium Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej: przewodnicząca Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz jej zastępcy Piotr Cieśliński i Paweł Bejda.

Spotkanie było okazją do omówienia relacji polsko-japońskich. Obie strony zgodziły się, że są one bardzo dobre. Podczas rozmów podkreślono wzrost dynamiki relacji dwustronnych w ostatnich latach oraz podniesienie relacji polsko – japońskich do rangi partnerstwa strategicznego. Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska zwróciła przy tym uwagę, że Japonia cieszy się bardzo pozytywnymi skojarzeniami w Polsce, a w polskim społeczeństwie istnieje żywe zainteresowanie japońską kulturą. Jak zaznaczyła, to te elementy wraz ze wspólnymi wartościami wyznawanymi przez Polskę i Japonię stanowią solidną podstawę do współpracy między naszymi narodami. Wicemarszałek wskazała jednocześnie na obszar wymiany kulturalnej, który w chwili obecnej jest na bardzo wysokim poziomie i jak zaznaczyła powinien być w dalszym ciągu dynamicznie rozwijany.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali także wolę kontynuowania wspólnych wysiłków na rzecz dalszego rozwoju polsko-japońskiego partnerstwa, szczególnie w kontekście nadchodzących rocznic, tj. 60. rocznicy wznowienia stosunków między Polską i Japonią, która wypada w 2017 roku oraz 100. rocznicy ich ustanowienia ( w 2019 r.)

Podczas rozmów wskazano również na bardzo ważny element wzajemnej współpracy tj. kontakty na szczeblu parlamentarnym. W obu Parlamentach funkcjonują bowiem polsko-japońskie grupy przyjaźni, które prowadzą bardzo aktywną działalność i wymianę doświadczeń (wspominano m.in. o zeszłorocznej wizycie Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej w Japonii).

Spotkanie było również okazją do omówienia aktualnych tematów politycznych m.in. rezultatów szczytu NATO w Warszawie, wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz gospodarczych, w tym dotyczących zakazu eksportu polskiej wieprzowiny do Japonii. Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska podziękowała  za wsparcie udzielone w tej sprawie przez japońskich parlamentarzystów, wyrażając nadzieję na szybkie osiągnięcie porozumienia w toczących się negocjacjach pomiędzy polskimi i japońskimi inspektoratami weterynarii.