Spotkanie wicemarszałek Małgorzaty Kidawa-Błońskiej z prezydentem Republiki Senegalu Macky Sallem

09
listopad
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z prezydentem Republiki Senegalu Macky Sallem. W trakcie rozmów poruszono m.in. kwestię stosunków bilateralnych. Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, zwróciła uwagę, że współpraca pomiędzy Polską a Senegalem rozwija się bardzo dobrze, a dzięki zacieśnieniu  kontaktów parlamentarnych może być jeszcze lepsza.

Stwierdziła również, że postrzegamy Senegal jako lidera w regionie Afryki Zachodniej, a także sprawdzonego partnera i sojusznika Zachodu i Polski. Dodała, że Senegal jest jednym z czterech priorytetowych partnerów (obok Etiopii, Kenii i Tanzanii) współpracy rozwojowej w Afryce oraz, że Polska pragnie przyczyniać się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a obecne i przyszłe działania w tej dziedzinie są objęte Wieloletnim Planem Współpracy Rozwojowej RP na lata 2016-20.

Prezydent Republiki Senegalu podkreślił, że niezwykle istotnym kierunkiem rozwoju kontaktów polsko-senegalskich jest obszar gospodarczy, a Senegal może być interesującym rynkiem dla polskich przedsiębiorstw między innymi w dziedzinie rozwoju rolnictwa i przemysłu stoczniowego. Podkreślił, że w czasie wizyty ma zostać podpisana umowa o współpracy pomiędzy portami w Gdańsku i Dakarze. Zaznaczył również, że organizowane w ramach wizyty forum gospodarcze jest pierwszym tak ważnym forum organizowanym poza Senegalem i weźmie w nim udział ponad 300 firm. Dodatkowo stwierdził, że w czasie wizyty podpisanych zostanie co najmniej sześć porozumień, w tym z zakresu turystyki, rolnictwa i finansów. Podkreślił również, że duży wpływ na rozwój stosunków pomiędzy krajami ma otwarcie placówek dyplomatycznych, senegalskiej w Polsce w 2015 roku oraz polskiej w Senegalu w 2016 roku. Macky Sall dodał, że przy ambasadzie Senegalu w Warszawie działa jedno z jedynie dziewięciu na świecie senegalskich biur ekonomicznych. W odpowiedzi wicemarszałek Kidawa-Błońska stwierdziła, że Senegal cieszy się rosnącym zainteresowaniem innych polskich przedsiębiorców, a największą dotychczas polską inwestycją, dzięki której obroty handlowe między naszymi krajami rosną o ponad 10 proc. rocznie, jest wydobycie fosforytów przez Grupę Azoty.

Ponadto podczas spotkania wicemarszałek Sejmu zwróciła uwagę, że istotnym punktem w relacjach pomiędzy krajami powinien być również obszar współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Zaznaczyła, że „kultura jest na początku i na końcu rozwoju”. W odpowiedzi prezydent Sall stwierdził, że Senegal jest zainteresowany promowaniem kultury afrykańskiej w Polsce. Z zadowoleniem przyjęto planowane uruchomienie programu wymiany wykładowców i doktorantów pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem w Dakarze. Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska wyraziła przekonanie, że działający w Sejmie Parlamentarny Zespół ds. Afryki przyczyni się do wspierania tej inicjatywy, a powołanie Polsko-Senegalskiej Grupy Parlamentarnej w dużym stopniu przyczyniłoby się do rozwoju współpracy bilateralnej Polski i Senegalu.

Rozmowa dotyczyła też stosunków wielostronnych. Prezydent Republiki Senegalu wyraził zainteresowanie polską kandydaturą na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ
w latach 2018-2019.

W czasie rozmów podkreślano również, że Polska i Senegal mają wspólny punkt widzenia na temat światowego bezpieczeństwa.

Dzień przed spotkaniem z prezydentem Senegalu, wicemarszałek Kidawa-Błońska spotkała się z ambasadorem Republiki Senegalu w Polsce – Amadou Dabo. W czasie tego spotkania poruszono tematy, które zostały rozwinięte na spotkaniu z prezydentem Sallem.