Spotkanie Wicemarszałka Sejmu z przedstawicielami Parlamentu Czarnogóry

06
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ryszard Terlecki spotkał się w środę 5 grudnia z czarnogórskimi posłami z Grupy Przyjaźni z Parlamentem Polski z wiceprzewodniczącym parlamentu Branimirem Gvozdenoviciem na czele. Parlament Czarnogóry reprezentowali też Marta Šćepanović, Momčilo Martinović i Miloš Nikolić. Wicemarszałkowi Terleckiemu towarzyszyli posłowie-członkowie Polsko-Czarnogórskiej Grupy Parlamentarnej, Grzegorz Matusiak (przewodniczący) i Ewa Kozanecka (wiceprzewodnicząca).

Politycy dyskutowali o integracji Czarnogóry z Unią Europejską i współpracy parlamentów obu krajów, także na poziomie komisji. Istotną kwestią poruszoną w trakcie rozmowy była również współpraca miast. Rozmawiano też o bezpieczeństwie Europy, projektach infrastrukturalnych i wymianie turystycznej.

Czarnogórscy parlamentarzyści przebywają w Polsce od początku tygodnia. W poniedziałek w Sejmie odbyły się spotkania z posłami-członkami Polsko-Czarnogórskiej Grupy Parlamentarnej oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Tematami rozmowy z przedstawicielami grupy bilateralnej Grzegorzem Matusiakiem i Robertem Warwasem były m.in. współpraca parlamentarna, wymiana doświadczeń i dyplomacja parlamentarna. Spotkanie z posłami z sejmowej Komisji ds. UE Piotrem Apelem i Marcinem Święcickim było poświęcone przede wszystkim dyskusji o wykorzystaniu funduszy przedakcesyjnych. Politycy omawiali także poziom zaawansowania negocjacji akcesyjnych Czarnogóry.