Sprostowanie do artykułu „Co marszałek trzyma w zamrażarce” – „Nasz Dziennik”

03
kwiecień
2013

Posted by redakcja

Posted in Kuluary Sejmowe / Na Wiejskiej

0 Comments

W artykule „Co marszałek trzyma w zamrażarce” z 3 września 2012 r. red. Jacek Dytkowski napisał o dwóch projektach nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – obywatelskim i klubu Solidarna Polska: „Oba projekty wylądowały w zamrażarce sejmowej marszałek Ewy Kopacz, która nie widzi potrzeby rozpoczęcia nad nimi prac”. O projekcie klubu SP napisano ponadto: „Od czasu wniesienia projektu do Sejmu od 3 miesięcy nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Nawet nie ruszyła procedura sejmowa.”.

Informacje te są nieprawdziwe. Prace nad projektem obywatelskim, wniesionym 9 grudnia 2010 r., zakończyły się 31 sierpnia 2011 r. jego odrzuceniem podczas drugiego czytania na 99. posiedzeniu Sejmu poprzedniej kadencji. Projekt klubu Solidarna Polska, wniesiony 19 czerwca 2012 r., został skierowany 28 sierpnia 2012 r.  przez marszałek Sejmu do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

/-/ Kancelaria Sejmu