Szczyt Przyjaciół Spójności

30
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Szef polskiego rządu uczestniczył w szczycie przedstawicieli państw i instytucji Unii Europejskiej w Bratysławie. Podczas spotkania została przyjęta deklaracja wyrażająca chęć utrzymania finansowania Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie z lat 2014-2020.

 – Chcemy, żeby Polacy czerpali jak najwięcej korzyści z rozwoju wspieranego środkami unijnymi. (…) Podstawowym celem jest osiągnięcie takiego poziomu życia Polaków, jak w Europie Zachodniej – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zaznaczył, że środki związane z Polityką Spójności są przeznaczane na inwestycje drogowe, kolejowe, infrastrukturalne, środowiskowe, energetyczne i klimatyczne. – W ramach negocjowanego obecnie budżetu Unii Europejskiej Polityka Spójności jest kluczową polityką i musimy wynegocjować tu jak najlepszą pulę środków – mówił szef rządu.

Premier przyznał, że w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, – która była jednym z największych płatników netto – następny budżet będzie mniejszy. Polska oraz kilkanaście innych państw należących do grupy Przyjaciół Spójności będą walczyły, aby cięcia w Polityce Spójności i Wspólnej Polityce Rolnej były jak najmniejsze.