Szydło podtrzymuje stanowisko rządu w kwestii przyjmowania migrantów

27
październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Aktualności / Na Wiejskiej

0 Comments

Premier w wywiadzie dla „Polski The Times” mówiła o różnicach w podejściu do sprawy migracji pomiędzy Kościołem i jej gabinetem. Jednocześnie przypomniała o działaniach pomocowych Polski dla osób, które musiały opuścić swoją ojczyznę.

 Szefowa rządu zapytana o dysonans między stanowiskiem Kościoła w sprawie imigrantów a polską polityką w tym zakresie, stwierdziła, że „Kościół patrzy na to z innej perspektywy. Dzieło miłosierdzia, które Kościół chce realizować, jest wspaniałe, ale moja głęboka wiara w to miłosierdzie musi iść w parze z pragmatyzmem i odpowiedzialnością za ludzi, za państwo. Nie możemy udawać, że terroryści nie wykorzystują fali migracyjnej. Terroryzm w Europie jest faktem. To, że asymilacja tak różnych grup kulturowych jest bardzo trudna – także”.

Szydło przypomniała również, że polski rząd angażuje się w różne akcje pomocowe i charytatywne aby pomagać ludziom, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę. „Jeszcze teraz pod koniec roku część pieniędzy z rezerwy budżetowej przeznaczyliśmy właśnie na uczestnictwo w takich projektach Unii” – powiedziała premier.