Szyszko o wspólnych działaniach ws. walki ze zmianami klimatu na COP23

17
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

 – Tylko wspólne, solidarne działanie jest gwarantem przejścia na ścieżkę niskoemisyjnego i odpornego na zmiany klimatu rozwoju, dla dobra przyszłych pokoleń i stanu środowiska naturalnego” – powiedział Jan Szyszko, minister środowiska, podczas obrad segmentu wysokiego szczebla szczytu klimatycznego ONZ (COP23).

Minister środowiska podkreślił, że zmiany klimatu stanowią jedno z najpoważniejszych globalnych wyzwań, przed którymi obecnie stoi społeczność międzynarodowa.

 – Sprostanie temu wyzwaniu wymaga zbiorowego wysiłku i zaangażowania wszystkich państw – powiedział. – Polska uznaje Porozumienie paryskie za jedną z najważniejszych umów naszych czasów. Jest to narzędzie pozwalające na  wdrażanie  Celów Zrównoważonego Rozwoju, a  jednocześnie na zatrzymanie tempa wzrostu koncentracji CO2 w sposób najbardziej efektywny i najtańszy – dodał. Szyszko zwrócił również uwagę, że realizując skutecznie postanowienia Porozumienia paryskiego należy pamiętać o dwóch kwestiach – o pochłanianiu i redukcji. – Szkodliwe skutki wzrostu koncentracji CO2 przekładają  się na najistotniejsze problemy świata, takie jak  brak wody i wynikające z tego migracje, zanik różnorodności biologicznej, wymieranie gatunków oraz pogorszenie jakości powietrza. Jest zatem naszym obowiązkiem, by jak najszybciej i jak najtaniej, i jednocześnie z pełnym uwzględnieniem wymiaru społecznego zredukować koncentrację CO2 w atmosferze – zaznaczył. Minister środowiska przypomniał, że główne cele i wartości Porozumienia paryskiego to wspólna odpowiedzialność, oparta na  suwerennych wkładach państw, uwzględniających ich zróżnicowane uwarunkowania, potrzeby i potencjały. To także poszanowanie dla narodowych odrębności, a także wzajemne zrozumienie i współpraca między wszystkimi zainteresowanymi stronami. – Polska od wielu lat intensywnie podejmuje praktyczne działania na rzecz implementacji zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej. W Katowicach Porozumienie paryskie musi stać się żywą strukturą realizującą swoje cele poprzez pakiet implementacyjny – stwierdził. – Chcemy, by w Katowicach Dialog Wspomagający – Dialog Talanoa – bo tego określenia chcemy nadal używać, odzwierciedlał w najlepszy możliwy sposób zróżnicowane poglądy i oczekiwania Stron oraz korzystał z dorobku COP23 – powiedział.

Obrady segmentu wysokiego szczebla (high level segment) to kluczowy element konferencji klimatycznych COP. Biorą w nich udział ministrowie ds. środowiska i klimatu z blisko 200 państw świata. Obecnie, podczas szczytu COP23 w Bonn, będą oni pracowali nad zasadami wdrażania Porozumienia paryskiego. Mają one być ostatecznie przyjęte w Katowicach podczas COP24.