Tatrzańska Łomnica: wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Rady Narodowej Republiki Słowackiej – relacja

08
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Całą naszą delegację łączy sympatia do Słowacji i Słowaków. Zauważamy ją w naszym kraju od lat. Dlatego zależy nam na współpracy dwustronnej pomiędzy parlamentami – powiedział Marszałek Sejmu podczas otwarcia Wspólnego Posiedzenia Prezydiów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Narodowej Republiki Słowackiej w Tatrzańskiej Łomnicy. Przedstawiciele Izb rozmawiali o stosunkach dwustronnych, parlamentarnej współpracy regionalnej, zwłaszcza w formacie wyszehradzkim oraz roli parlamentów wobec wyzwań stojących przed Unią Europejską.

Polskiej delegacji przewodniczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W obradach udział wzięli także wicemarszałkowie: Małgorzata Kidawa-Błońska, Barbara Dolniak, Joachim Brudziński, Ryszard Terlecki, a także poseł Jerzy Polaczek, przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej.

– Cieszę się, że rozwija się współpraca i dwustronna, i w Grupie Wyszehradzkiej. Jest wiele przedsięwzięć polsko-słowackich, współpracujemy także w tematach globalnych. Istotne jest żebyśmy pogłębiali więzi, które są między nami – podkreślił przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Andrej Danko. –  Wobec problemów w UE, Polska i Słowacja powinny zwiększyć wysiłki stabilizujące sytuację w Unii. Do jednego z takich działań należy wsparcie suwerennych państw narodowych, a nie rozbijania Unii na grupy państw – dodał Marszałek Sejmu.

Marek Kuchciński zaznaczył, że Sejm chce angażować się w inicjatywy polsko-słowackie prowadzone na poziomie lokalnym – jak współpraca samorządów – ale także regionalnym.

Pierwsza sesja wspólnego posiedzenia Prezydiów dotyczyła parlamentarnych perspektyw współpracy regionalnej i transgranicznej. – W tym aspekcie współpraca parlamentarna jest coraz ważniejsza. Powinna ona odbywać  się nie tylko na poziomie prezydiów i zespołów, ale także mniejszych grup – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Podczas drugiej sesji politycy dyskutowali o roli parlamentów wobec nowych wyzwań, przed jakimi stoi Unia Europejska, o zwiększającej się roli ruchów antysystemowych oraz o perspektywie dalszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. – Zasadniczym problemem Europy jest wybór celu. Kiedyś Unia broniła się przed komunizmem, potem chodziło o zatarcie różnic pomiędzy państwami. A dziś niestety pojawiają się koncepcje, które znów mają na celu podział Unii Europejskiej – powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Marszałek Sejmu, podczas spotkania podkreślił, że najważniejszy jest obszar współpracy dwustronnej, zaznaczył, że naród słowacki jest jednym z najbardziej lubianych w Polsce. Marszałek mówił także o potrzebie pogłębiania współpracy parlamentarnej, która miałaby służyć rozwijaniu współpracy w każdym obszarze działalności publicznej.

Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Andrej Danko wyraził radość, że między Polską i Słowacją pogłębiana jest współpraca w wielu dziedzinach, takie jak przepisy prawne, turystyka i ochrona prawna naszych obywateli. Przewodniczący Danko przypomniał, że oba kraje mają wiele wspólnych problemów, które trapią obywateli obu krajów, szczególnie te, które wiążą się z naszą obecnością w Unii Europejskiej.

Marszałek Sejmu podkreślił, że 2018 r. będzie rokiem ważnych rocznic dla Polski i Słowacji – Polska będzie obchodziła stulecie odzyskania niepodległości, zaś Słowacja stulecie powstania państwa czechosłowackiego, a ponadto w przyszłym roku mija 50. rocznica najazdu wojsk Układu Warszawskiego Związku Radzieckiego na Czechosłowację. Powinniśmy godnie uczcić te wydarzenia. – podkreślił Marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu zaprosił przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowacji na kolejny szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej, który odbędzie się w lipcu 2018 roku. – Będzie dla Sejmu szczególny, bowiem wtedy będziemy obchodzić 550-lecie parlamentaryzmu w Polsce. W 1468 roku ukonstytuowała się izba poselska jako reprezentacja posłów ziem Korony Królestwa Polskiego. A my jesteśmy kolejnym pokoleniem polityków, którzy służą w parlamencie Rzeczypospolitej.

Wspólne posiedzenie Prezydiów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Narodowej Republiki Słowackiej jest trzecim spotkaniem w tym formacie w czasie VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.