Tchórzewski podkreśla, że energia jądrowa zapewnia stabilne dostawy energii elektrycznej

20
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister energii uczestniczył w konferencji World Nuclear Spotlight Poland zorganizowanej przez World Nuclear Association oraz FORATOM. W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele międzynarodowych podmiotów sektora jądrowego oraz polskich firm, instytucji i ośrodków naukowych.

– Energetyka jądrowa to odpowiedź na wyzwania stojące przed polską gospodarką i sektorem energetycznym, szczególnie w kontekście wymogów UE. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i pakiet zimowy wymuszają dalszy spadek udziału węgla w produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na prąd. Musimy wprowadzić nowe źródło energii, które obniży średni poziom emisji CO2 przy jej wytwarzaniu ­– stwierdził Tchórzewski podczas  wystąpienia inauguracyjnego. Podkreślił także, że wdrożenie energetyki jądrowej to inwestycja w rozwój polskiej myśli technicznej i gospodarki. – Dla polskiego przemysłu to z kolei możliwość realizacji zaawansowanych technologicznie projektów, które w skali całej gospodarki mogą przyczynić się do powstania stabilnych miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej. Rozwój sektora jądrowego w Polsce może stanowić także istotny czynnik przyśpieszenia transferu technologii i rozwoju wielu pochodnych branż – powiedział minister.

Szef resortu energii przyznał, że na etapie inwestycyjnym energetyka jądrowa jest droga, ale za to produkcja jest najtańsza – ze względu na niskie koszty paliwa, długi czas eksploatacji (nawet 80 lat) i bezemisyjność. (…) Koszty paliwa i emisji CO2 stanowią aż 70 – 80% kosztów wytwarzania prądu w elektrowni gazowej, podczas gdy w jądrowej jest to zaledwie 10%. Rosnące w ostatnim czasie ceny uprawnień do emisji CO2 jeszcze bardziej tę różnicę podkreślają na korzyść atomu – podsumował Tchórzewski.